Ofta frågade

En del av våra bostäder är statligt finansierade, av finansiering och utvecklingscentralen för boende (ARA). Vid val av hyresgäster följer vi här ARAs bestämmelser som baserar sig på bostadsbehov, förmögenhet samt inkomster.

En del av vår fastighetsmassa är fritt finansierade där vi inte följer ARAs begränsningar.

Många faktorer påverkar hur lång väntetiden är till våra bostäder, bl.a. bostadsbehovet, området samt typ av bostad. Vi behandlar dagligen inkomna ansökningar. Vi granskar alla ansökningars kredituppgifter via Suomen Asiakastieto Oy.

Kom ihåg att en väl ifylld ansökan påskyndar behandlingen.

Kreditstörningar beaktas och en helhetsbedömning av situationen görs.

Före inflyttning kräver vi en hyressäkerhet motsvarande två månaders hyra. Säkerheten kan betalas in på vårt konto eller vara i form av en betalningsförbindelse från FPA eller Socialbyrån. Vid utflyttningen kan säkerheten användas till obetalda hyror, städning, skadegörelse eller låsbyte.

På vår hemsida finns redan lediga bostäder och bostäder som kommer att bli lediga. En del av dem kan redan vara reserverade eller erbjudas till redan tidigare ansökningar. Vi tar bort bostäderna från vår hemsida då vi gjort skriftliga kontrakt.

Vi godkänner husdjur i våra bostäder. Kom ihåg att du personligen ansvarar för ditt djur och måste följa husets ordningsbestämmelser.

I alla hyresavtal upprättade efter 2013 framgår att rökning i bostaden är förbjudet. Rökning på balkongen är tillåtet.