Bostadsansökan

Bekanta dig med vårt utbud och tänk igenom ditt bostadsbehov. Tänk på att det är lättare att hitta bostad ju mindre specifika krav som ställs på storlek, pris, läge etc. Samma bostadsansökan är i kraft till alla våra objekt. En väl ifylld ansökan underlättar beviljandet av bostad.

Vissa av våra bostäder har arava begränsningar innan vi erbjuder dig en arava bostad behöver vi tilläggsinformation gällande hushållets inkomster och förmögenhet.

Vi behöver uppgifter på alla som flyttar till bostaden, namn och personbeteckning. Uppgifter on hushållets sammanlagda inkomst behövs.