Info för hyresgäster

Bilplatser

De flesta av våra hus har bilplatser med eluttag för motorvärmare. För att boka en bilplats ring 019-289 3975 eller 019-289 3869 alternativt kan du skicka e-post till petra.langstrom@raseborg.fi.

Bastutur

För att boka bastutur vänligen ring 019-289 3975 eller 019-289 3869. I många hus är det även möjligt att bada bastu varannan vecka. Bastudagarna varierar mellan husen, att ringa är bästa sättet att boka bastutur.

Biltvätt

Biltvätt är inte tillåten på fastigheten vare sig med slang eller hink.

Tvättstuga/Torkrum

De flesta av våra hus har en tvättstuga och ett torkrum. För användningen av dessa debiterar vi ingen avgift.

Avfallssortering

Alla våra hus har avfallssortering. Att sortera avfallet är något som alla våra hyresgäster skall göra. Avfallet skall föras till avfallskärlen utan mellanlagring i trapphus, på balkong eller utomhus. Större avfallspartier, farligt avfall och elektronikavfall skall var och en föra till en avfallsstation. Inget avfall får slängas i avloppet!

Hushållsavfallet skall sorteras enligt följande:

 • Plastprodukter, smutsiga förpackningar, smutsig kartong, aska, trasiga kläder.
 • OBS! Inte farligt avfall, inga stora avfallspartier eller elektronikavfall.
 • Rena och torra plastförpackningar så som livsmedels och tvättmedelsförpackningar, plastflaskor och plastpåsar.
 • OBS! Plastprodukter, PVC och smutsiga förpackningar skall slängas i blandavfall.
 • Endast förpackningsglas som flaskor och burkar såväl färgat som ofärgat.
 • OBS! Dricksglas, speglar och fönsterglas skall slängas i blandavfall.
 • Som bioavfall sorteras matrester, grönsaks och fruktskal, kaffe- och tesump samt hushållspapper.
 • Kom ihåg att packa in avfallet i lämplig förpackning.
 • Folie, konservburkar, stekpannor.
 • Rena och torra förpackningar av papp och kartong. Var noga med att platta till förpackningarna.
 • Tidskrifter och dagstidningar, reklam, broschyrer, kuvert, kopieringspapper, böcker efter att man avlägsnat pärmarna, vita papperskassar.
 • OBS! Inte omslags eller presentpapper. Ingen kartong, papp eller plast. Inga papper med beläggning av aluminium eller vax. Inget kalkerpapper. Inga sekretessbelagda dokument.