Uppsägning av bostad och flytta ut

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är alltid en kalendermånad då hyresgästen säger upp hyresavtalet. Uppsägningstiden räknas från slutet av den månad som uppsägningen kommit till hyresvärden. Lämna in uppsägningen skriftligen.

Flyttanmälan

Flyttanmälan till posten och magistraten. Kom också ihåg att meddela om din flytt till alla föreningar du är medlem i och företag som du är kund hos.

Knutna tjänster

Till adressen knutna tjänster så som el-avtal och fasta internet abonnemang skall sägas upp eller flyttas.

Avfall

Stora avfallspartier skall föras till sopstationen, de får inte slängas i husets sopkärl. Börja packa i tid så går flytten smidigare. Sälj eller ge bort sådant som någon annan kan tänkas behöva men som du själv inte längre har användning av.

Granskning

Töm och städa bostaden ordentligt. Kontakta oss för utflyttningsgranskning då du vet när bostaden kommer att vara granskningsklar.

Uppsägning av bostad

Ett hyresavtal som gäller tills vidare upphör på grund av uppsägning när uppsägningstiden gått ut. Uppsägningstiden räknas från sista dagen i den kalendermånad under vilken uppsägningen skett. Då hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad.

Dag för hyresavtals upphörande är den dag när hyresförhållandet upphör på grund av uppsägning.

Flyttningsdag är den vardag som följer närmast efter dagen för hyresavtalets upphörande. Om hyresgästen själv har sagt upp hyresavtalet, kan domstol på hyresgästens yrkande inte framskjuta flyttningsdagen.

Uppsägningen skall ske skriftligen till hyresvärden eller disponenten.

Då makar bor i en lägenhet som de tillsammans hyrt eller den ena av dem hyrt, får maken/makan inte säga upp hyresavtalet utan den andras samtycke.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ