Uppsägning av bostad och flytta ut

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är alltid en kalendermånad då hyresgästen säger upp hyresavtalet. Uppsägningstiden räknas från slutet av den månad som uppsägningen kommit till hyresvärden. Lämna in uppsägningen skriftligen.

Flyttanmälan

Flyttanmälan till posten och magistraten. Kom också ihåg att meddela om din flytt till alla föreningar du är medlem i och företag som du är kund hos.

Knutna tjänster

Till adressen knutna tjänster så som el-avtal och fasta internet abonnemang skall sägas upp eller flyttas.

Avfall

Stora avfallspartier skall föras till sopstationen, de får inte slängas i husets sopkärl. Börja packa i tid så går flytten smidigare. Sälj eller ge bort sådant som någon annan kan tänkas behöva men som du själv inte längre har användning av.

Granskning

Töm och städa bostaden ordentligt. Kontakta oss för utflyttningsgranskning då du vet när bostaden kommer att vara granskningsklar.

Du måste vara inloggad för att kunna se detta formulär.