Asunnon irtisanominen ja poismuutto

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika on aina kalenterikuukausi, kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jolloin irtisanominen on saapunut vuokranantajalle. Tee irtisanominen kirjallisena.

Muuttoilmoitus

Jätä muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin. Muista myös ilmoittaa muutostasi kaikkiin yhdistyksiin, joissa olet jäsen sekä yrityksille, joissa olet asiakkaana.

Sidotut palvelut

Osoitteeseen sidotut palvelut, kuten sähkösopimus ja kiinteä internetliittymä tulee sanoa irti tai siirtää.

Jätteet

Suuret jäte-erät viedään jäteasemalle, niitä ei saa jättää talon jäteastioihin. Ryhdy pakkaamaan ajoissa, niin itse muutto sujuu joustavammin. Myy tai lahjoita tavaroita, joita joku muu voisi käyttää, mutta joille sinulla itselläsi ei ole enää käyttötarvetta.

Tarkastus

Tyhjennä ja siivoa asunto huolellisesti. Ota meihin yhteyttä ulosmuuttotarkastusta varten kun tiedät milloin asunto tulee olemaan siihen valmis.

Asunnon irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen perusteella irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikaa irtisanominen on suoritettu. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Vuokrasopimuksen päättymispäivä on se päivä, jona vuokrasuhde päättyy sopimuksen irtisanomisen johdosta.

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivää lähinnä seuraava arkipäivä. Jos vuokralainen on itse irtisanonut vuokrasopimuksen, tuomioistuin ei voi vuokralaisen vaatimuksesta siirtää muuttopäivää.

Irtisanominen tulee tapahtua kirjallisesti joko vuokranantajalle tai isännöitsijälle.

Kun puolisot asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen puolison vuokraamassa asuinhuoneistossa ei puoliso saa irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisen puolison suostumusta.

PP slash KK slash VVVV
PP slash KK slash VVVV