Kodinhoito-ohjeet

Då du flyttar till en ny bostad har vi granskat den och sett till att allt är i skick. Då du bor i bostaden är det din skyldighet att göra mindre underhållsarbeten samt granskningar. Du är också skyldig att meddela oss så snabbt som möjligt om fel och brister som ankommer på husbolagets underhållsansvar.

Här har vi samlat de vanligaste underhållsarbeten som bör utföras i en bostad. Om du är osäker på hur arbetet skall utföras eller vem som skall utföra ta gärna kontakt med oss så funderar vi på saken tillsammans.

Toalett samt våtutrymmen

Våtutrymmen löper alltid risk för fuktskador. Därför är det viktigt att vägg- och golvytor i badrummet är i skick och att toalettstol och handfat är intakta och korrekt anslutna samt att avloppet drar ordentligt. Genom att torka av badrumsgolvet med en våtskrapa efter duschen snabbar man på torkande av golvet och minskar risken för fuktskador. Om ditt badrum har golvvärme skall den hållas på året om. Golvvärmen håller ditt golv torrt och skyddar effektivt mot fukt- och mögelskador.

Reparationer av toalettstolen utförs alltid av husbolaget. Ifall du märker brister i din toalettstol bör du omedelbart ta kontakt med våra servicemän.

Att hålla handfatet och vattenlåset rent ankommer hyresgästen. Vattenlåset ska med fördel putsas 2 gånger i året. Om du har tvättmaskin ansluten till vattenlåset bör det rengöras även oftare. Om du inte vet hur du skall rengöra vattenlåset kan du kontakta våra servicemän som ger dig råd.

Allt underhåll av kranar i bostaden sköts av husbolaget. Om du lägger märke till att kranen eller dess tätning läcker ta kontakt med våra servicemän.

Golvbrunnen bör öppnas och rengöras minst ett par gånger i året. I golvbrunnen samlas med tiden hår och damm som kan täppa till brunnen. Detta kan leda till att vattnet strömmar ut över badrummets golv och i värsta fall även utanför badrummet. Dessutom kan en tilltäppt brunn föranleda illa lukt i badrummet. Behöver du råd om hur du rengör din golvbrunn kan du kontakta våra servicemän.

Hyresgästen ansvar själv för att tvättmaskinens kopplingar är i skick. Kom ihåg att regelbundet kolla tvättmaskinens vatten och avloppskoppling. Lämna aldrig maskinen igång utan övervakning. Stäng tvättmaskinens vattenkran samt strömmen efter varje tvätt.

Bastun är ämnad för att bada i, inte för att torka byk eller förvara saker i. Kolla bastuaggregat med jämna mellanrum och försäkra dig om att termostaten fungerar och att bastun stängs av enligt installerad tid.
Då du badat klart bör du torka av bastun och lämna den på en liten stund för att undvika fuktskador. Därefter öppnar du dörren till badrummet och öppnar torkningsventilen så att den fuktiga luften avlägsnar dig från bastun.

Köket

I köket finns det en varierande mängd utrustning som behöver skötas om för att de skall fungera som sig bör.

Hyresgästen ansvarar för att kylskåpet och frysen fungerar sakenligt och inte förorsakar vattenskada eller eldsvåda. Frysen bör avfrostas minst en gång i året och oftare om isbildning uppstår. Avlägsna dig inte hemifrån då du avfrostar frysen eftersom vatten lätt kan komma att rinna på golvet och orsaka skada. Kom också ihåg ett par gånger i året att dra ut kyl/frysskåpet och dammsug bakom. Damm bakom kyl/frysskåpet kan förorsaka eldsvåda p.g.a. dålig luftcirkulation. Dålig luftcirkulation ökar även elförbrukningen.

I din lägenhet finns utrustningen för att installera en diskmaskin. Diskmaskinskopplingar föranleder flest vattenskador i Finland. Därför måste installationen alltid utföras av en yrkesman. Du ansvarar själv för att installationen blir utförd. Därtill bör du regelbundet kolla diskmaskinens vatten och avloppskopplingar samt följa tillverkarens användningsdirektiv.

Vi rekommenderar att du använder ett underlag till diskmaskinen som samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten. Detta hjälper till att upptäcka ett läckage i tid.

Lämna aldrig varken kranen öppen eller diskmaskinen igång utan övervakning. Stäng alltid kranen till diskmaskinen då maskinen inte är igång.

Kolla regelbundet att inte kökets vattenlås läcker. Vattenlåset finns beläget i samma skåp där man förvarar skräp. Detta medför att man lätt stöter till vattenlåset som kan börja läcka. Kökets vattenlås bör också rengöras ett par gånger i året. Kolla också kökskranen regelbundet och märker du någon läcka eller har frågor ta kontakt med våra servicemän.

Om du har en spisfläkt med fettfilter bör detta rengöras regelbundet. Filtret tvättar du med varmt vatten och diskmedel eller sätter det i diskmaskinen. I vissa fall kan filtret måsta bytas ut. Ta då kontakt med våra servicemän.

Om din spisfläkt har ett aktivt kolfilter bör du också regelbundet rengöra detta eller ersätta det med ett nytt filter.

Lampan i spisfläkten bör du själv byta.

Rengör spisen och ugnen regelbundet. Dra ut spisen nu och då och rengör under den och på sidorna. Lampan i spisen bör du själv byta. Om din spis inte fungerar som den bör kan du rådfråga våra servicemän.

Balkongen

Balkongen utgör en del av bostaden och bör således underhållas. Plocka bort skräp. Ta bort vatten och snö från balkongen som kan komma att leda till fuktproblem. Då balkongen görs ren bör man fästa uppmärksamhet vid att skräp, vatten eller snö inte kommer på grannens balkong. Röret som leder vatten från balkongen bör hållas rent från blad och annat skräp.

Fönster

Ett ordentligt tätat fönster minskar energiförbrukningen, förhindrar att damm och smuts tar sig in i lägenheten samt stänger ut buller från trafiken utanför. Kolla din fönstertätning i samband med att du tvättar dina fönster och kontakta våra servicemän om du anser att tätningen bör förnyas.

Elektrisk utrustning och lampor

Samtliga elinstallationer i bostaden bör göras av yrkesmän. Ta omedelbart kontakt med våra servicemän ifall du märker brister eller fel i bostadens elutrustningar.

Vid inflyttning kollar vi att lamporna fungerar i badrummet samt arbetsbelysningen i köket. Under boendetiden ansvarar du själv för att byta lampor och lysrör som gått sönder.

Säkringar skyddar den som använder el från olyckor ifall det i den elektriska utrustningen uppkommer ett allvarligt fel eller om den elektriska utrustningen används på fel sätt. Säkringar skyddar även elledningar från överbelastning. Ifall säkringen har gått eller brunnit leds det inte ström till en viss elektrisk utrustning eller ett visst utrymme. En brunnen engångssäkring bör bytas ut till en ny medan det räcker att vrida en automatsäkring tillbaka till funktionsläget.

Värmeelement

Kom ihåg att aldrig täcka elementen med gardiner eller möbel eftersom detta stör termostatens funktion samt kan innebära brandfara. Dammsug regelbundet under och bakom elementen.

Rekommenderad inomhustemperatur är mellan 20 och 22 grader.

Under de varma sommarmånaderna kan batteriventilen kila fast. Detta kan medföra att vattnet inte kan röra sig fritt i batteriet eller så finns det luft i batteriet. Kolla elementens termostat i början av perioden då det börjar behövas värme. Om du inte får värme i batteriet ska du kontakta våra servicemän.

Om ditt elektriska värmeelement inte fungerar bör du ta kontakt med våra servicemän.

Brandvarnare

I bostadens varje våning bör det för varje 60 m2 finnas åtminstone en brandvarnare. Då du flyttar in i bostaden ser vi till att din brandvarnare är i skick. Under boendetiden ansvarar du själv för att det i bostaden finns en tillräcklig mängd fungerande brandvarnare. Kom ihåg att testa din brandvarnare några gånger i året. Tryck på testknappen. Brandvarnaren bör nu pipa. Ifall inget händer är brandvarnaren sönder eller batteriet är slut. Har du frågor kan du kontakta våra servicemän.