Järjestyssäännöt

Varje fastighet har sina egna ordningsbestämmelser, de finns i trapphusen eller på anslagstavlan vid varje fastighet. En kopia på ordningsbestämmelserna ges till varje hyresgäst då hyresavtalet undertecknas.

Nedan i korthet innehållet i ordningsbestämmelserna:

De flesta av våra trapphus är stängda mellan 21 – 6. Dörrar som är stängda får inte ställas upp eller kilas så att de inte går i lås. Torka av skor och tassar för att inte smutsa ner i trapphus och gångar. Lägenheter får inte vädras till trapphus. Ingenting får förvaras i trapphus och gångar. Rör dig utan oljud och buller i trapphus och gångar.

Damning är tillåtet endast på platser som reserverats för detta ändamål och endast under de tider som fastslagits.

Endast cyklar och friluftsredskap får förvaras i förråd avsedda för ändamålet. Motorfordon får inte förvaras i förråden. Redskap och cyklar som inte är brukbara får inte förvaras i dessa förråd. Lättantändliga material, vätskor och gas samt föremål som orsakar lukt eller annan olägenhet får inte förvaras i förråden.

Varm mat får inte tillredas på balkong eller terrass. Rökning är tillåten på balkonger och terrasser, samlar fimparna i en askkopp med slutbart lock. Städning eller bevattning av blommor får inte resultera i olägenhet för grannar.

Allslags ljudliga verksamheter är förbjudna mellan 23 – 7. Starkt ljud måste undvikas redan efter klockan 20. Uppenbart störande verksamhet är förbjuden oberoende av tidpunkt på dygnet.

Man får gå på gräsmattorna om det inte skilt förbjudits.

Djur får vara utan koppel endast inne i den egna bostaden. Djuren får inte rastas i närheten av lekplatser. Djur får inte smutsa ner på gården, om olyckan är framme är det djurets ägare som utan dröjsmål städar upp efter djuret.

Mata inte fåglar nära husen, skadedjur dras till matplatserna och kan då kommat att söka sig in i husen.

Motorfordon bör parkeras på parkeringsområden och cyklar i ställningar eller förråd avsedda för ändamålet. Barnvagnar förvaras i den egna bostaden, det bostadsvisa förrådet eller i redskapsförrådet om de ryms in där. Ingenting får förvaras i gångar och trapphus.

Det är förbjudet att hänga upp antenner, affischer och skyltar på fasaderna utan lov.

Anmäl om vattenläckage genast. Anmäl till disponent, fastighetsskötare eller dejour.