Järjestyssäännöt

Jokaisella kiinteistöllä on omat järjestyssääntönsä, jotka ovat esillä rappukäytävissä tai kiinteistön ilmoitustaululla. Kopio järjestyssäännöistä annetaan jokaiselle vuokralaiselle vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Seuraavassa lyhyesti järjestyssääntöjen sisällöstä:

Useimmat ulko-ovet kiinteistöissämme suljetaan 21 – 6 väliseksi ajaksi. Lukittuja ovia ei saa jättää auki tai laittaa kiilaa oven väliin niin, että se ei mene lukkoon. Kengät ja koirien tassut tulee kuivata niin, että portaikko ja käytävät pysyvät puhtaana. Huoneistoja ei saa tuulettaa rappukäytävään eikä niissä saa säilyttää mitään. Liiku melua aiheuttamatta portaikoissa ja käytävillä.

Tamppaus sallitaan vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla ja vain määrättyinä aikoina.

Pyörävarastossa saa säilyttää vain pyöriä ja ulkoiluvälineitä. Niissä ei saa säilyttää moottoriajoneuvoja. Käytöstä poistettuja välineitä ja pyöriä ei myöskään saa säilyttää pyörävarastossa. Tämä koskee myös helposti syttyviä materiaaleja, nesteitä, kaasua tai esineitä, jotka aiheuttavat haju- tai muita haittoja.

Parvekkeella tai terassilla ei saa valmistaa lämmintä ruokaa. Tupakointi on sallittu parvekkeella ja terassilla. Tupakan tumpit tulee kerätä kannelliseen tuhkakuppiin. Siivouksesta tai kukkien kastelusta ei saa aiheutua naapurille haittaa.

Kaikenlainen äänekäs toiminta on kielletty klo 23 – 7. Kovaa ääntä tulee välttää jo kello 20 jälkeen. Selkeästi häiritsevä toiminta on kielletty vuorokauden ajasta riippumatta.

Nurmikolla saa liikkua, mikäli sitä ei ole erikseen kielletty.

Lemmikki saa olla ilman talutinta vain sisällä omassa huoneistossa. Eläimiä ei saa ulkoiluttaa leikkipaikkojen lähettyvillä. Eläimet eivät saa sotkea pihaa. Jos vahinko tapahtuu, omistajan on viipymättä siivottava pois lemmikkinsä jätökset.

Lintuja ei pidä ruokkia talojen lähellä. Se houkuttelee haittaeläimiä, jotka saattavat hakeutua talojen sisätiloihin.

Ajoneuvot pysäköidään pysäköintialueille ja pyörät säilytetään niille tarkoitetuissa telineissä tai varastoissa. Lastenvaunut säilytetään omassa asunnossa, asuntokohtaisessa varastossa tai välinevarastossa, mikäli siellä on tilaa. Rappukäytävässä ei saa säilyttää yhtään mitään.

Antennien, julisteiden ja kylttien ripustaminen ilman lupaa talojen julkisivuille on kielltetty.

Ilmoita vesivahingosta välittömästi. Isännöitsijälle, kiinteistönhoitajalle tai päivystykseen.