Kontaktuppgifter

 Besöksadress: Sandåsgatan 3 A, Karis.

Westerlund Henrik +358 19 289 3868
VD

Sjöström Peter  +358 19 289 3869
Teknisk disponent

Långström Petra  +358 19 289 3975
Kanslist

Heikkinen Henri  +358 19 289 3962
Fastighetsskötare

Knopman Hans  +358 19 289 3881
Fastighetsskötare

Mari Eklund +358 19 289 3945
Städledare

E-post: förnamn.efternamn@raseborg.fi

Nyckeltjänst, ordningsbekymmer och brådskande felanmälningar utanför arbetstid sköter

Sydbevakning +358 19 289 3945
Servicecenter 24/7