Koronainfo

Kontorets kundbetjäning är stängd tillsvidare, vi betjänar er per e-post och telefon. Fastighetsskötarna utför nödvändiga åtgärder i bostäder. Vi strävar till att arrangemangen inte skall inverka negativt på funktionerna vid fastigheterna.

Det är allas vår gemensamma uppgift att motverka spridningen av viruset. Följ myndigheternas instruktioner och anvisningar. Se mera på Institutet för hälsa och välfärd thl.fi